Neatbalstam esošā Augstākās tiesas priekšsēdētāja I.Bičkoviča ievēlēšanu uz atkārtotu pilnvaru termiņu

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība neatbalsta esošā Augstākās tiesas priekšsēdētāja I.Bičkoviča ievēlēšanu uz atkārtotu pilnvaru termiņu.

 

Biedrības biedru sapulce 2015.gada 20.martā apsprieda Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata iespējamos kandidātus un bija vienota uzskatā, ka esošā Augstākās tiesas priekšsēdētāja I.Bičkoviča turpmākā darbība uz atkārtotu termiņu nav vēlama.

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājam jābūt apveltītam ar vadīšanas prasmēm. Esošais vadības stils nav pieņemams. Nav pieņemami, ka vadošos tiesas amatos nonāk tuvi draugi bez atbilstoša konkursa. Tas savukārt ierobežo iespēju prasīt atbildību par paveikto. Septiņu gadu laikā lietu uzkrājums Civillietu departamentā ir milzīgs, kas neveicina sabiedrības uzticēšanos taisnīgai tiesai un draud ar valsts atbildību par pārmērīgi ieilgušiem tiesu procesiem. Šo gadu laikā nav veikti efektīvi personāla pasākumi, lai sniegtu adekvātu atbildi lietu skaita pieaugumam. Tieši pretēji, veicināts tiesnešu skaita pieaugums Krimināllietu departamentā, kur lietu izskatīšanas termiņi ir visīsākie. Augstākās tiesas tiesnešiem nav komandas sajūtas, likvidējamo tiesu palātu tiesneši tiek pretnosatīti pārējiem, un tiesnešu sadarbības potenciāls nav izmantots.

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājam jābūt redzējumam un vīzijai gan par Augstāko tiesu, gan par tiesu sistēmu kopumā, jābūt tās līderim. Gan tiesneši, gan sabiedrība pamatoti saista Augstākās tiesas priekšsēdētāja darbību ar visu tiesu sistēmu. Esošā darbība Tieslietu padomes vadītāja amatā norāda, ka šāda stratēģiska redzējuma un līdera kvalitātes priekšsēdētājam nav. Tieslietu padome līdz šim ieslīgusi sīkumos, rīkojas post factum pēc Tieslietu ministrijas vai Saeimas Juridiskās komisijas ierosinājumiem. Nav mērķtiecīgas darbības tiesu sistēmas veidošanā.

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājam ir jāspēj skaidri komunicēt ar sabiedrību, jāatbild uz tās pamatotiem pieprasījumiem. Diemžēl sabiedrībā palicis iespaids, ka tiesneši ir savrupi un noslēgti, kuri norobežojas un aizsargā tos, kas rīkojušies negodprātīgi. Tiesas autoritātes trūkums ietekmē ikvienu tiesnesi. Priekšsēdētājs nav aktīvi iesaistījies sabiedrības šaubu kliedēšanā, skaidrojot un aktīvi iesaistoties tiesnešu dienesta uzraudzības procesos.