Diskusija par tiesnešu atalgojuma reformu

2015.gada 5.maijā biedrības valdes priekšsēdētājs J.Neimanis piedalījās Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas organizētajā starpinstitūciju darba grupā, kuras uzdevums ir risināt situāciju par tiesnešu atalgojuma regulējuma atbilstību Satversmei.

Šobrīd valsts pārvaldes iestādēs strādājošo juristu atalgojums ir lielāks nekā tiesnešu atalgojums, kuri uzsāk darbu tiesā. Tādējādi par tiesnešiem nav motivēti kļūt labākie juristi, kas savukārt apdraud tiesas spriešanas kvalitāti un efektivitāti ilgtermiņā.

Pēc biedrības ierosinājuma šo jautājumu aktualizējusi Tieslietu padome, kuras uzdevumā ministrijas sākušas viedokļu apmaiņu.

5.maija tikšanās bija jau otrā šāda veida.