Trīs dienas administratīvā akta pārbaudei

Saeimas izskatīšanā atrodas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma projekts (Nr.153/Lp12). Tas paredz lietu izskatīšanas termiņa noteikšanu: Administratīvajai apgabaltiesai būtu jāpārbauda Finanšu kapitāla un tirgus komisijas administratīvā akta tiesiskums triju dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža (106.panta ceturtā daļa).

Biedrība uzskata, ka šādu termiņu noteikšana likumā ir neadekvāta, jo nav iespējams nodrošināt saturiski nopietnu tiesiskuma kontroli pār FKTK administratīvo aktu tik ekstrēmi ātros termiņos.

Likumdevējam būtu jāizmanto jau esošie pagaidu aizsardzības veidi lietu steidzamības gadījumos.