Aicinām Latviju paust nosodījumu Turcijas rīcībai pret tiesnešiem

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība kopā ar citām tiesnešu biedrībām Eiropas valstīs un Eiropas tiesnešu konsultatīvo padomi, kā arī starptautisko tiesnešu organizācijām, nosoda vairāk kā 2000 Turcijas tiesnešu un prokuroru masveida arestus un gandrīz 3000 tiesnešu un prokuroru atstādināšanu no amatiem bez atbilstošiem pierādījumiem par līdzdalību valsts apvērsuma mēģinājumā. Turcijas valdība ir arī paziņojusi par atteikšanos ievērot Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju.

Šāda Turcijas valsts iestāžu rīcība nav savienojama ar demokrātiskas tiesiskas valsts principu un tiesnešu neatkarības principu. Demokrātiska un tiesiska valsts bez neatkarīgas tiesu varas nav iedomājama. Tiesnesi var atstādināt no amata vai apcietināt tikai tiesneša personiskas noziedzīgas rīcības dēļ un viņa vainas pārbaudei ir jānotiek taisnīgā tiesas procesā.

Ievērojot iepriekšējo gadu starptautisko tiesnešu organizāciju ziņojumus par valsts varas orgānu rīcību un lēmumiem pret tiesnešiem Turcijā, var secināt, ka šāda Turcijas valsts iestāžu rīcība nav nejaušība, un liek apšaubīt tās patieso iemeslu, t.i., ka šāda tiesnešu atstādināšana un apcietināšana pārsniedz valsts apvērsuma mēģinājuma izmeklēšanas ietvarus un kalpo tikai kā iegansts, lai būtiski ietekmētu neatkarīgu tiesu varu. Šāda rīcība nav savienojama ar tiesiskas valsts un pamattiesību aizsardzības standartu.

Mēs aicinām Latvijas valdību paust skaidru un konkrētu nosodījumu Turcijas valsts varas iestāžu rīcībai un pievienoties pārējai starptautiskajai sabiedrībai šajā jautājumā.