Biedrība pievienojas Augstākās tiesas tiesnešu aicinājumam nodrošināt izvērtējumu tiesu reputācijas krīzes gadījumā

Augstākās tiesas tiesneši 2017. gada 15. decembrī vērsās Tieslietu padomē saistībā ar plašsaziņas līdzekļos izskanējušo žurnālistu pētījumu par konkrētu tiesnešu izskatītajām maksātnespējas lietām, aicinot izpētīt attiecīgās maksātnespējas lietas un sniegt atzinumu par tām, kā arī aicinot sistēmiski apsvērt iespējas, kā uzlabot tiesu sistēmas spēju efektīvāk reaģēt uz tiesnešu pieļautām būtiskām kļūdām un pārkāpumiem un veikt preventīvus pasākumus, lai tos novērstu.

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība, kaut arī pārstāv tiesnešus, kuru kompetencē nav maksātnespējas lietu izskatīšana, piekrīt, ka žurnālistu aktualizētā maksātnespējas lietu problemātika ir radījusi tiesu varas reputācijas krīzi. Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība pievienojas Augstākās tiesas tiesnešu vēstulē paustajam, ka šādā situācijā tiesneši nevar būt pasīvi vērotāji. Tālab tieši tiesu varai pašai ir pienākums iedziļināties situācijā un dot tai atbilstošu vērtējumu. Skaidrība par izskanējušo pārmetumu pamatotību ir nepieciešama gan sabiedrībai, gan arī mums, tiesnešiem.

Ņemot vērā minēto, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība pilnībā pievienojas Augstākās tiesas tiesnešu vēstulē minētajiem konkrētajiem ierosinājumiem Tieslietu padomei un aicina tuvākajā Tieslietu padomes sēdē tos apsvērt pēc būtības, rodot iespējami labāko risinājumu šai krīzes situācijai un kliedējot šaubas par pašas tiesu varas nevēlēšanos un nespēju rast risinājumu tai.