Biedrības vēsture

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība ir Latvijas administratīvo tiesu tiesnešu organizācija, kura apvieno tiesnešus kopīgam darbam tiesnešu profesionālo interešu un tiesiskas valsts aizsardzībā.

Biedrība tika nodibināta 2009. gada 9. oktobrī, dibināšanas sapulcē piedaloties 41 administratīvās tiesas tiesnesim.

Biedrība ir atvērta organizācija. Par biedrības biedru var kļūt ikviens Latvijas administratīvās tiesas tiesnesis. Šobrīd biedrībā darbojas 43 tiesneši.

Biedrība ir reģistrēta Latvijas biedrību reģistrā 2009. gada 11. novembrī.

Biedrības darbību noteic statūti, biedru sapulču un valdes lēmumi.

Biedrības pārvaldes institūcijas ir tās biedru kopums, valde un revidents.