Pārvalde

Valde

Valde vada Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrību.

Ar biedrības biedru sapulces 2017. gada 9. novembra lēmumu biedrības valde ievēlēta šādā sastāvā:

  • Valdes priekšsēdētāja – Lauma Paegļkalna
  • Valdes biedre – Aiga Putniņa
  • Valdes biedrs – Romāns Dončenko

Biedrības valde kārto ikdienas organizatoriskos jautājumus un pārstāv biedrību. Biedrības valdes pilnvaru termiņš ir divi gadi. Katrs biedrības valdes biedrs var pārstāvēt biedrību atsevišķi.

Lauma Paegļkalna ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnese.

Aiga Putniņa ir Administratīvās rajona tiesas tiesnese.

Romāns Dončenko ir Administratīvās rajona tiesas tiesnesis.

Revidents

Rīcību ar biedrības finansēm un biedrības darbu kopumā pārbauda biedrības revidents.

Ar biedrības biedru sapulces 2017. gada 9. novembra lēmumu par revidenti ievēlēta Dzintra Amerika.

Dzintra Amerika ir Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese.