Pārvalde

Valde

Valde vada Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrību.

Ar biedrības biedru sapulces 2015.gada 9.oktobra un 2.novembra lēmumu biedrības valde ievēlēta šādā sastāvā:

  • Valdes priekšsēdētājs – Dr.iur. Jānis Neimanis
  • Valdes biedrs – Līga Hāzenfuse
  • Valdes biedrs – Sandra Gintere

Biedrības valde kārto ikdienas organizatoriskos jautājumus un pārstāv biedrību. Biedrības valdes pilnvaru termiņš ir divi gadi. Katrs biedrības valdes biedrs var pārstāvēt biedrību atsevišķi.

J.Neimanis ir Satversmes tiesas tiesnesis.

L.Hāzenfuse ir Administratīvās rajona tiesas tiesnese.

S.Gintere ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnese.

Revidents

Rīcību ar biedrības finansēm un biedrības darbu kopumā pārbauda biedrības revidents.

Ar biedrības biedru sapulces 2015.gada 9.oktobra lēmumu par revidenti ievēlēta Diāna Makarova.

D.Makarova ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnese.